top of page
Home: Welkom

Een nieuwe kijk op oude landschapselementen

Bocholt kent nog tientallen kilometers houtkanten, langs wegen, paden, akkers en weilanden. Dat is niet toevallig. Houtkanten langs wegen en velden leverden eeuwenlang geriefhout en hout om bakovens te stoken. Daarvoor werden ze om de 7 à 9 jaar gekapt, waarna ze weer uit konden groeien tot de volgende oogstbeurt. Dit hakhoutgebruik is al enkele decennia stilgevallen, met als gevolg dat heel wat houtkanten verdwenen. De houtkanten die nog overblijven zijn nu vaak uitgegroeid tot bomenrijen. Jammer, want dat hakhoutgebruik kende tal van voordelen, zowel voor biodiversiteit als voor landbouwgebruik.

 

Sinds enkele jaren zorgen we in Bocholt voor een hernieuwd hakhoutbeheer. Bocholtse landbouwers oogsten het hout uit de houtkanten. Ze verwerken het tot kwalitatieve houtsnippers waarmee de scholencampus PVL – Biotechnicum – Basisschool De Driehoek wordt verwarmd. Regionaal Landschap Lage Kempen zorgt voor een goede planning die rekening houdt met de natuur.

 

Elk jaar spreken natuur en landbouw samen af welke bomen in aanmerking komen voor de snoeibeurt en waar er bijkomend wordt aangeplant. In februari wordt het hout voor de volgende winter geoogst.

De toekomst van houtkanten wordt op deze manier verzekerd. 

 

bottom of page